maandag 27 september 2010

De traditionele manager

Unfortunately in Dutch only.

De manager als:
Turf Smurf
Vink Vee
Spreadsheet fundamentalist

Professor Mathieu Weggeman in een inspirerende presentatie over de traditionele manager en de wijze waarop professionals reageren.


vrijdag 17 september 2010

Manager voorkomt doorstroming van talent

Gelezen in de computable:

Politieke overwegingen bepalen in belangrijke mate hoe managers omgaan met talent in de organisatie. Dit is een van de opvallendste resultaten uit een recent onderzoek naar talentmanagement in Nederland. Die werd uitgevoerd door trainings- en adviesbureau Vergouwen Overduin in samenwerking met de Leerstoel Strategisch Talent Management van de Nyenrode Business Universiteit.

52 procent van de respondenten antwoordt bevestigend op de vraag of het voorkomt dat een manager doorstroming van talent tegenhoudt uit politieke overweging. Daarmee wordt bedoeld het belang om iemand binnen het eigen organisatieonderdeel te houden of juist kwijt te raken.
Daarnaast komt het volgens een derde van de respondenten voor, dat een manager talent benoemt op grond van dergelijke overwegingen. Bijna 60 procent geeft aan dat het voorkomt dat managers talent benoemen op basis van overeenkomsten met de manager zelf.

Kweekvijver
Het doel van het onderzoek was om beleid en beleving omtrent talent in profit- en not-for-profit-organisaties in beeld te brengen. Bij de overgrote meerderheid van de organisaties blijkt talentmanagement nog geen strategisch thema te zijn. Het systematisch bouwen aan en onderhouden van een kweekvijver van talent is in de meeste organisaties nog niet geborgd in verantwoordelijkheden van (hr-)managers.
Volgens de respondenten hebben organisaties verder weinig systematische procedures en processen voor de ontwikkeling van talenten. In een kenniseconomie waarin mensen het verschil maken en dus belangrijke assets zijn, is het ontbreken van strategische aandacht voor talent een opvallende constatering.

Tekortkomingen
Het onderzoek laat tot slot zien dat de invalshoek van talentontwikkeling aan het verschuiven is. In 2008 gaf ongeveer de helft van de respondenten aan dat talentontwikkeling een kwestie is van het wegwerken van tekortkomingen. Anno 2010 is talentontwikkeling volgens driekwart van de respondenten vooral bedoeld om beter te worden in iets waar je al goed in bent. Dit lijkt erop te wijzen dat competentiemanagement plaatsmaakt voor talentmanagement.


Read more: